Частна детска градина

20 години Увекинд - растем заедно с децата си

 

Детската градина – първата стъпка към доброто образование 

Обучението на най-малките е с дългогодишни традиции при нас. В образователното семейство на Увекинд  детската градина е създадена най-отдавна – преди 20 години. Нашата детска градина е място, в което децата порастват и осъзнават себе си като личности, обичани и разбрани.

 

Съвременно обучение

Ние сме модерна образователна институция - не спираме да се развиваме, да търсим и прилагаме най-доброто от световния опит. В Увекинд работи внимателно подбран и непрестанно развиващ се в професионален план екип.

Чужд език от най-ранна детска възраст

Ние създаваме една подкрепяща среда, отворена към света и другите традиции и култури. Ранното чуждоезиково обучение подпомага този процес. В Увекинд то се осъществява по собствена, разработена с годините натрупан опит програма.

Откривателски дух

В Увекинд ние насърчаваме децата да проявяват природното си любопитство и да задават въпроси, като по този начин развиват различни умения за мислене. Всяко дете е окуражавано и подкрепяно в участието му в разнообразните занимания и дейности, които подпомагат развитието му.

Проекти, обединяващи отделните образователни направления

В детската градина на Увекинд се изучават теми, свързващи отделните учебни направления. Този интердисциплинарен подход е насочен към развитието на цялостната личност чрез активното включване на всяко дете в различни практически занимания.

Театър, изкуства и физическо възпитание

Всяко дете в нашата детска градина е подкрепяно и насърчавано в участието му в театрални представления, различни празненства, тържества, ателиета по изкуствата. В Увекинд от най-ранна възраст ние възпитаваме потребност от физическа активност, която остава за цял живот.

Чист въздух и сграда в планината

На двайсетина минути от центъра на столицата, но далеч от кипежа на града, детската градина дава възможността на децата ежедневно да се докосват до природата, прекарвайки много време на открито. Нашата сграда е светла, просторна и удобна, а дворът ни е голям и е любимо място на децата и учителите не само за игри, а и за занимания на открито. 

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg