Diploma Programme

Гимназия Увекинд осигурява учебна среда, в която учениците придобиват знания на високо академично ниво и развиват умения и качества, отговарящи на изискванията на съвремения свят. В гимназиалната степен учениците имат възможност да се обучават както по българската национална програма, така и по международна - IB програма. Това им дава възможността при успешното завършване на 12 клас да получат две дипломи - международна, призната от най-престижните университети по света и българска диплома. 

Diploma Programme на IBO е академична програма, която гарантира отлична предуниверситетска подготовка на учениците от 11 и 12 клас. Създадена е през 1968 г и има за цел да насочи учениците към концентрирано учене, подчинено на личните им академични амбиции и интереси. Учениците, завършили успешно програмата могат да кандидатстват с резултата от дипломата си или от отделните предмети в най- престижните университети в света.

Обучението в Diploma Programme e организирано в 6 предметни области, профилиращи ученика според академичната му насоченост и 3 познавателни ядра, които подготвят за успешно продължаване на образованието в университетски програми по света.

 

 

 

DP структурира предметите от гимназиалния етап в следните предметни области:

Група 1 - Studies in Language and Literature – Bulgarian Literature HL

Група 2 - Language acquisition – German HL\SL and English HL\SL

Група 3 - Individuals and Societies – Business Management HL\SL and Geography HL\SL

Група 4 - Experimental Sciences – Biology SL and Environmental systems and societies - SL

Група 5 - Mathematics – Mathematics SL and Mathematics Studies

Група 6 - Още един предмет по избор от група 2,3 или 4.

Учениците могат да изградят своя собствена програма като изберат по един предмет от всяка област. Те трябва да изучават три предмета на Hier Level  и три на Standard Level. В Увекинд учениците имат възможност да завършат с два езика, две науки или две хуманитарни дисциплини, в зависимост от бъдещата си ориентация. Преподаването по отделните предмети, извън езиците, се води на английски език. На английски език се провеждат и изпитите.

*Увекинд партнира с най-голямото онлайн IB училище в света Pamoja и предоставя на своите ученици възможността да изучават онлайн предмет, който ние не предлагаме. 

Към шестте предмета учениците трябва да изпълнят и три допълнителни свои работи от т.нар. ядро на програмата:

Theory of Knowledge

Creativity, Activity, Service

Extended essay

 

За да получат пълна диплома в края на втората година кандидатите трябва да положат финални изпити по всички шест предмета и да изпълнят работите си по дисциплините от ядрото.

Успешното завършване на дипломната програма гарантира прием в най-престижните университети по света. 

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg