International Primary Curriculum

Увекинд и IPC

 

Ограмотяване, четене на литература и творческо писане на два езика...

Увекинд има дългогодишен опит в ранното чуждоезиково обучение и  паралелното ограмотяване на два езика. Още в  най-ранна училищна възраст ние учим децата да обичат четенето, да пишат собствени текстове, да творят и да изразяват себе си свободно и непринудено. 
В Увекинд поддържаме будно любопитството на децата и вродения им стремеж да се учат и да изследват света. Насърчаваме ги да спортуват активно, да обичат природата и да се грижат за нея. Учим ги на здравословен начин на живот.

Ограмотяване на два езика

С годините опит в началното училище ние имаме изградена система за успешно и безпроблемно ограмотяване на два езика едновременно. В края на първи клас децата постигат еднакво добри резултати както на родния си език, така и на чуждия, който изучават. Това ги кара да се чувстват уверени, успяващи и удовлетворени от положения труд.

Предучилищен клас в училище


Предучилищната група в Увекинд е част от началното училище. С това ние подпомагаме успешната интеграция на децата към училищния живот и полагаме една широка основа за успешно учене.  Предучилищният клас в Увекинд успешно подготвя децата за училище. При нас те с лекота преживяват прехода от живота в детската градина към ежедневието в училище.

Учене чрез изследване

Съвременните деца учат успешно когато самите те са активна страна в процеса на обучение. Ние ги направляваме и стимулираме в това самостоятелно да търсят информация,  да я представят на останалите, да задават въпроси и така да трупат знания и опит. В нашето училище използваме най-модерните технологии, за да подпомагаме образователния процес. Прилагаме различни интерактивни методи. Постоянно ангажираме децата в собствения им процес на учене.

Грамотност и любов към четенето

Ние възпитаваме любов към езиците и четенето, учим децата да се стремят да изразяват мислите си пълноценно, да усвояват правилата на езика и граматиката по един естествен начин, като им предоставяме разнообразни възможности за устни и писмени изяви.

Занимания извън класната стая

Водени от убеждението, че децата учат най-успешно посредством трупането на собствен опит, ние осигуряваме на своите ученици възможности за учене и преживяване извън класната стая. По този начин естествено допълваме образователния процес и изграждаме в децата различни качества и умения за справяне с проблеми и ситуации, за работа в група и ефективно общуване.

Изкуства и спорт

Децата в Увекинд израстват като цялостни и балансирани личности чрез активно учене и чрез участие в разнообразни занимания по изкуства и спорт. Ние ги окуражаваме да изявяват способностите си, стремим се да откриваме талантите им и силните им качества.  Нашето училище не само развива децата в тази посока, но и осигурява на своите ученици участие в различни конкурси, изложби и спортни състезания.

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg