Прием

Приемът на ученици в Diploma Programme започва през май 

В Diploma Programme могат да влязат ученици след завършен Х клас. В програмата се приемат с предимство ученици, завършили успешно Middle Years Programme (MYP) в Увекинд, както и кандидати, идващи от други IB училища. Училището приема като главно предимство резултатите от положени MYP изпити и от завършен Personal Project. 

Кандидатите, които не са се обучавали по MYP трябва да предоставят:

  1. Академична справка за хорариума и оценките от последните две учебни години от обучението си
  2. Документ за владеене на английски език или да положат тест за установяване на ниво по езика
  3. Мотивационно писмо
  4. Да се явят на интервю пред комисията по прием

Записване: 

Записването в Увекинд става след положително становище на комисията по приема и след:

1. Попълване на всички необходими документи за постъпване (комплект документи можете да намерите в секция downloads);

2. Подписване на договор и заплащане на съответните такси;

Политики на училището

 * Всички кандидатстващи и новоприети ученици, както и техните родители трябва да сe запознаят с политиките на International School Uwekind за прием, преподаване на езици, за оценяване и за SEN, публикувани в секция downloads

INTERNATIONAL SCHOOL UWEKIND
Училище: София 1606, ул. Владайска №48
тел.:+359 2 857 2000 моб.:+359 885 910
admission@uwekind.bg

 

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg