Дипломи и cертификати

International School Uwekind работи и по две програми на International Baccalaureate Organization:

MYP 

За да завършат успешно програмата учениците трябва: 

DP 

За да завършат успешно програмата учениците трябва:

 

Освен това учениците на INTERNATIONAL SCHOOL UWEKIND получават удостоверения и дипломи, издадени от училището и Министерство на образованието и наукана на Република България след успешно завършване на:

Подготвителен клас
Първи клас
Начален етап на основно образование
Седми клас
Основно образование
Средно образование

 

Екипът на Увекинд подготвя учениците за успешно взимане на езикови сертификати, отговарящи на международната езикова рамка по немски и английски език. За сертифицирането на нашите ученици ние работим съвместно с Goethe-Institut и Cambridge English Language Assessment

Училището има традиции в сертифицирането на знанията и уменията по немски език. Учениците полагат международно признати изпити по немски език за деца и юноши за достигане на нива от общата Европейска езикова рамка, а именно:
- Fit in Deutsch 1 за ниво А1
- Fit in Deutsch 2 за ниво А2
- Zertifikat für Jugendliche за ниво В1
- Goethe-Zertifikat B2
- Goethe-Zertifikat C1

 

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg