Английска и немска гимназия

НЕГ Увекинд АЕГ Uwekind

Немска и английска гимназия Увекинд

Изучаването на езици е залегнало в мисията на нашето училище още от неговото създаване. Нашите ученици изучават два чужди езика – немски и английски, още от най-ранна възраст.

В преподаването на немски език Увекинд има дългогодишна традиция, която обхваща всички образователни степени от детската градина до гимназията. През последните години английският език започна да заема все по-значима част от образователната ни концепция и затова в програмите от гимназиалната степен ние предлагаме обучение на двата езика. 

Чуждоезиково обучение в гимназия Увекинд

Увекинд е частна немска и английска гимназия с прием на ученици след завършен седми клас, която дава възможност за избор на изчаване на езици  в следните паралелки:

- първи чужд език немски, втори английски език

- първи чужд език английски език, втори немски език.

Увекинд е не просто немска и английска гимназия - в гимназиалната степен училището ни работи както по националните програми, утвърдени от МОН, така и по две IB програми. Това са Middle Years Programme (6 -10 клас) и Diploma Programme (11-12 клас).

Изискванията на двете програми поставят чуждоезиковото обучение в един модерен образователен контекст. Затова обучението по езиците в нашето училище е поставено в контекст, за нас овладяването на чужди езици е ключ към опознаването на други култури и техните достижения, то е изискване за всеки успешен комуникатор, необходимо условие за реализацията на младите хора в глобализиращия се свят.

С какво е по-различно обучението по езиците в Увекинд?

Основна идея в езиковата политика на Увекинд е, че всички учители са учители по езика и изучаването на всеки предмет обогатява езиковите познания на учениците. Ние работим в тази посока още от детската градина. В гимназията в подкрепа на чуждите езици от десети клас учениците ни започват да изучават някои от предметите на аглийски език, а в 11 и 12 клас предметите от групите на природните и хуманитарните науки се изучават изцяло на английски език.

Какви дипломи и сертификати получават учениците на Увекинд?

Гимназия Увекинд осигурява учебна среда, в която учениците придобиват знания и умения на немски и английски език на високо ниво. В гимназиалната степен учениците имат възможност да се обучават както по българската национална програма, така и по международни - IB програми. Това им дава възможността при успешното завършване на 12 клас да получат две дипломи - международна, призната от най-престижните университети по света и българска диплома. 

Частна немска и английска гимназия Увекинд подготвя учениците за успешно взимане на езикови сертификати, отговарящи на международната езикова рамка по немски и английски език. За сертифицирането на нашите ученици ние работим съвместно с Goethe-Institut и Cambridge English Language Assessment.

Увекинд има традиции в сертифицирането на знанията и уменията по немски език. Учениците полагат международно признати изпити по немски език за деца и юноши за достигане на нива от общата Европейска езикова рамка, а именно:
- Fit in Deutsch 1 за ниво А1
- Fit in Deutsch 2 за ниво А2
- Zertifikat für Jugendliche за ниво В1
- Goethe-Zertifikat B2
- Goethe-Zertifikat C1

Повече информация за ПРИЕМ

Повече информация за ТАКСИ

 

 

Абитуриентите от випуск 2016, гимназия Увекинд

 

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg