Мисия

Мисията на Увекинд е да насърчава и създава мислещи, отговорни и балансирани млади хора, отдадени на страстта си към ученето и вдъхновени от предизвикателствата на постоянно променящия се глобален свят.
Увекинд създава подкрепяща и толерантна среда и учебни програми, които дават възможност на всички членове на Увекинд обществото да развиват своя потенциал и да изявяват своята индивидуалност и откривателски дух.
Тази среда е широко отворена към ценностите и традициите на различните култури, като по този начин възпитава нашите ученици в активно отношение, разбиране и уважение към другите.  

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg