Частна детска градина

15 години детска градина Увекинд – традиция и успех

Детската градина  на Увекинд – първата стъпка към доброто образование 

Обучението на най-малките е с дългогодишни традиции при нас. В образователното семейство на Увекинд  детската градина е създадена най-отдавна – преди 15 години. Нашата детска градина е място, в което децата порастват и осъзнават себе си като личности, обичани и разбрани.

 

Съвременно обучение

Ние сме модерна образователна институция - не спираме да се развиваме, да търсим и прилагаме най-доброто от световния опит. В Увекинд работи внимателно подбран и непрестанно развиващ се в професионален план екип.

Чужд език от най-ранна детска възраст

Ние създаваме една подкрепяща среда, отворена към света и другите традиции и култури. Ранното чуждоезиково обучение подпомага този процес. В Увекинд то се осъществява по собствена, разработена с годините натрупан опит, програма.

Откривателски дух

В Увекинд ние насърчаваме децата да проявяват природното си любопитство и да задават въпроси, като по този начин развиват различни умения за мислене. Всяко дете е окуражавано и подкрепяно в участието му в разнообразните занимания и дейности, които подпомагат развитието му.

Общи теми, свързващи отделните направления

В детска градина Увекинд се изучават теми, свързващи отделните учебни направления. Този процес е насочен към развитието на цялостната личност чрез активното включване на всяко дете в различни практически занимания.

Театър, изкуства и физическо възпитание

Всяко дете в нашата детска градина е подкрепяно и насърчавано в участието му в театрални представления, различни празненства, тържества, ателиета по изкуствата. В Увекинд от най-ранна възраст ние възпитаваме потребност от физическа активност, която остава за цял живот.

Чист въздух и сграда в планината

Близо до столицата, но далеч от кипежа на града, детската градина дава възможността на децата ежедневно да се докосват до природата, прекарвайки много време на открито. Нашата сграда е светла, просторна и удобна, а дворът ни е голям. 

Частно училище