Прием

Приемът на ученици в предучилищен и първи клас започва през януари. 


За да сте убедени в своя избор, като родители вие трябва:

  1. Да проучите достъпната информация за училището ни – уебсайт, брошури, училищни политики и при проявен интерес към нашата образователна концепция да отправите запитване на e-mail: admission@uwekind.bg
    2. След изпращане на имейл до училищната администрация, ще получите обаждане от страна на училището, след което ще бъде насрочена среща за посещение в Увекинд. На тази среща ще получите конкретна информация за условията, учебната дейност, програмите, по които работим, дневния режим и ще имате възможността да разгледате класните стаи и да добиетепредстава за атмосферата в училище;
    3. Следващият етап на кандидатстване е попълване и представяне на необходимите документи за кандидатстване – въпросник за родителите и учениците и заплащане на такса за кандидатстване;
    4. При положителен отговор от училището следва насрочване на ден, в който ще се проведе тестването на детето.

Тестването на децата, кандидатстващи в началното училище се извършва на три етапа:

1. Първи етап – тест върху степента на усвояване на учебното съдържание по всички предмети за конкретния клас

2. Втори етап – тест – събеседване за установяване на развитието на умения и способности на интердисциплинарно ниво – умения за логическо мислене, за анализ и синтез, за обработване на нова информация, за трансфер на информация от една област на познанието в друга, умения за презентиране и представяне;
3. Трети етап – тест за креативност и преценяване на личното отношение към ученето;
4. Изработване на профил на ученика;
5. Обсъждане на профила с родителите

Записване

За да запишете детето си в International School Uwekind - начален етап е необходимо:

1. Да попълните всички необходими документи за постъпване (можете да намерите ги намерите в секция downloads)

2. Да заплатите такса обучение и да подпишете договор в офиса на училището.

 

INTERNATIONAL SCHOOL UWEKIND
Училище: София 1619, Княжево, ул.Войводина могила 136
тел.:+359 2 857 2000 моб.:+359 885 614 724 admission@uwekind.bg

 

Частно училище